Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thôngSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
Giám đốc: Vũ Văn Lương
Địa chỉ: 94 Quang Trung - TP Hải Dương - Hải Dương - Điện thoại: (+84) 03203.852.227 Fax: (+84) 03203.859.738